constitució de SITxCAT


QUI, COM,  PERQUÈ?

 

Al llibre The Anonymous leader. Appointed CEOs in Western Local Government, de SANDBERG, S. “The Strong CEOs of Finland”. In: Klausen, K.K. and Magnier, A. (ed.)Odense: Odense University Press, 1998, s’explica que el Secretari (CEO, Chief Executive Officier) d’Ajuntament ─ i per extensió tots els SITAL ─ és el veritable líder anònim dels ens locals. Jo m’atreviria a dir que, a més a més, és el líder invisible. Els SITAL costa que estiguin representants en algunes estructures d’estudi i debat. En el procés de transició nacional cap a un nou Estat Independent de Catalunya, però, alguns SITAL volem tenir un paper protagonista.

 

Les forces polítiques catalanes favorables al dret a decidir del poble de Catalunya, i que representen el 64,4 % del Parlament de Catalunya han proposat la celebració d’un referèndum el dia 9 de novembre de 2014, per preguntar als catalans si volen tenir estat propi independent.

 

El Col·lectiu de Secretaris, Interventors, Tresorers i Secretaris-Interventors d’Administració Local (SITAL) té una àmplia experiència en processos electorals i consultius, i una part important del mateix també té un total compromís amb el país. Des de les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, fins avui dia, hem estat els màxims responsables de l’organització electoral a cada municipi, com a delegats de la Junta Electoral. La implicació del nostre col·lectiu va ser fonamental en tot el procés de transició democràtica a l’Estat Espanyol, ho continua sent en tots els processos electorals que des d’aquell dia s’han convocat, i una part important ho vol ser en el procés de transició cap a un estat propi de Catalunya.
 

És per aquest motiu que  una part dels STAL de Catalunya ens oferim a les institucions del país que tutelen el procés de consulta per col·laborar en tots aquells aspectes logístics, organitzatius i fins i tot legals que es considerin convenients.

 
També ens oferim a la resta d’entitats del país que reivindiquen un Estat Català Independent, per col·laborar en aquest procés de construcció nacional.

 
No només hi volem ser, sinó que a més, com a col·lectiu professional volem ser-ne útils i coprotagonistes.
 

Per aquest motiu, i després de converses entre diferents companys, potenciades a l’assemblea CSITAL celebrada a Lleida, vam decidir fer una primera reunió a Montblanc, el dia 21 de desembre de 2013, per planificar una estratègia d’actuació.  Els principals acords adoptats a Montblanc van ser:
 

-        Constituir-nos com a Sectorial de l’ANC

-        Cercar tots aquells SITAL de Catalunya que també desitgen que Catalunya tingui estat propi, per tal de convocar-los i cercar camps conjunts de treball.

-        Convocar una assemblea constituent de SITAL per la Independència.

-        Oferir-nos a l’ANC, a l’AMI, i a les institucions del país, per treballar en aquest sentit, i més en concret:

o   President de la Generalitat

o   Presidenta del Parlament de Catalunya

o   Grups Parlamentaris que han signat la convocatòria de la consulta

o   ANC

o   AMI

o   Consell CSITAL

 
El dia 11 de gener de 2014, a Vilafranca del Penedès  es va procedir a la creació de la Sectorial de SITAL  x LA INDEPENDÈNCIA (SITxCAT), dins l’àmbit de l’ANC, formada per 16 companys d’arreu de Catalunya, i nomenant-se els següents càrrecs:
 

Coordinador: Joan Anton Font Monclús

Secretària: Cèlia Argilés Andrés

Tresorer: Josep Maria Nasarre Puig.

Bases de dades: Antoni Alsina Simal.

  

També es va acordar actuar  d’acord amb els següents principis:

 
-        L’objectiu bàsic és, des del nostre entorn professional, treballar per assolir la independència de Catalunya, i col·laborar amb el disseny dels futurs governs locals de Catalunya

-        La Sectorial estarà adreçada a integrar en la mateixa a Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local, amb la finalitat que participin dels objectius  de la sectorial i en siguin coneixedors, i alhora fer extensiva la idea sobiranista.

-        Com a sectorial integrada dins de l’ANC, hi podrà participar qualsevol persona (amb independència que sigui del col·lectiu de SITAL) que sigui membre de ple dret, col·laborador o simpatitzant de l’ANC, creant-se un grup de treball obert a tothom que desitgi treballar pels objectius de la sectorial SITAL per la independència

 
Tenim feina, se’ns gira feina!:
 

-        En primer lloc situar els SITAL a la foto: hi som però sobre tot, hi volem ser! En tot aquest procés hem de tenir-hi un paper destacat i central, en consonància amb el que els SITAL representem en la cosa pública local.

-        En segon lloc, cal parlar del dia I+1: som funcionaris del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per tant en el moment de proclamar la independència serem funcionaris de l’Estat que deixem enrere. Cal treballar per garantir, a nosaltres i a tot el col·lectiu que el dia I+1 podem passar, de facto, a ésser funcionaris de la Generalitat, amb les mateixes, o similars, condicions i atribucions que ho som ara.

-        En tercer lloc, hem de treballar per tal de garantir que el rol dels SITAL continuarà existint en el futur Estat Català, atès que s’entendria una administració local sense les funcions que tenim atribuïdes.