Qui som i què fem?


2.1.- Qui som els SITAL

 
Som els Secretaris, Interventors i tresorers dels ajuntaments. Les nostres funcions són:
 

-        Secretaria, que inclou l’assessorament legal preceptiu i la fe pública als ens locals.

-        La intervenció, que inclou el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària dels ens locals i la comptabilitat.

-        La tresoreria, que també inclou la recaptació

 
2.2.- Perquè una sectorial de SITAL per la independència
 

El dissabte 21 de desembre 2013 a Montblanc, un grup de secretaris, interventors i tresorers van fer una reflexió sobre si com a col·lectiu podríem aportar un valor afegir al procés. En aquell moment, les forces polítiques catalanes favorables al dret a decidir del poble de Catalunya, representaven el 64,4 % del Parlament de Catalunya ja s’havia proposat la celebració d’un referèndum el dia 9 de novembre de 2014, per preguntar als catalans si volíem tenir estat propi independent.
 

El Col·lectiu de Secretaris, Interventors, Tresorers i Secretaris-Interventors d’Administració Local (SITAL) té una àmplia experiència en processos electorals i consultius, i una part important del mateix també té un total compromís amb el país. Des de les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, fins avui dia, hem estat els màxims responsables de l’organització electoral a cada municipi, com a delegats de la Junta Electoral. La implicació del nostre col·lectiu va ser fonamental en tot el procés de transició democràtica a l’Estat Espanyol, ho continua sent en tots els processos electorals que des d’aquell dia s’han convocat, i ho vol ser en el procés de transició cap a un estat propi de Catalunya.

 
És per aquest motiu que  una part dels STAL de Catalunya vam decidir constituir-nos com a sectorial de l’ANC i a més, oferir-nos a les institucions del país que tutelaven el procés de consulta per a col·laborar en tots aquells aspectes logístics, organitzatius i fins i tot legals que es considerin convenients.
 

També ens vam oferir  a la resta d’entitats del país que reivindiquen un Estat Català Independent, per treballar en aquest procés de construcció nacional, especialment a l’AMI, que aglutina els ens locals a favor de la independència de Catalunya.
 

En conseqüència, l’11 de gener de 2014 es va constituir a Vilafranca del Penedès la Sectorial de l’ANC SITAL per la Independència (SITxCAT).
 

Es va acordar que l’objectiu principal de SITxCAT seria, des del nostre entorn professional, treballar per assolir la independència de Catalunya, i col·laborar amb el disseny dels futurs governs locals de Catalunya, així com intentar incorporar en el procés a la major part del col·lectiu professional.

 
2.3 I ara, com encarem la nova etapa?

El resultat electoral del 27 de setembre de 2015 va suposar l’existència d’un parlament català amb àmplia majoria independentista i va quallar el passat 10 de gener de 2016 amb la proclamació de Carles Puigdemont com a  nou president de la Generalitat de Catalunya. El país treballa ja amb una fita de 18 mesos per tal de poder disposar de les estructures d’estat que permetin culminar el procés d’independència. La tasca que fins ara fèiem des de la societat civil per impulsar els nostres governants cap a la independència assoleix ara una nova etapa, estem davant un altre itinerari, hem superat ja l’etapa anterior i ens hem de plantejar quina ha de ser l’actuació del SITAL. Per això apostem per la constitució com a grup d’opinió en la defensa del nostre col.lectiu i de l’administració local en una Catalunya independent.