informes

Actuacions relacionats amb el règim jurídic i funcionament dels ens locals i el procés cap a la independència:


  • Informe sobre el pagament per part dels ajuntaments de les quotes AMI


Informes directament relacionats amb el procés cap a la independència i la construcció d’estructures d’estat: